DLACZEGO MY

Pozyskanie najemcy

Przygotowanie i podpisanie umowy najmu

Szerokie działania reklamowe

Przygotowanie mieszkania do wynajmu

Usługa Home Stagingu

Dokonywanie opłat typu zaliczki na poczet kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz mediów.

Kontrola płatności najemców oraz ewentualna windykacja należności

Regularne kontrole wynajmowanego mieszkania

Wsparcie serwisowe

Bieżący kontakt z administratorem budynku, w którym znajduje się mieszkanie

Reprezentowanie Właściciela na podstawie pełnomocnictw/upoważnień.

.

Kontakt

 

A.Drągowski Sp. z o.o.
Pl. Konstytucji 5 lok.31
00-657 Warszawa

e-mail: rezerwacja@dragowski.pl

 

tel. +48 606 930 481